กติกาการเล่น

 1. หากคุณมาเล่นครั้งแรกควรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือต่างๆ
 2. *** ผู้เล่นทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพและหมวกกันน็อคทุกครั้ง *** ส่วนผู้อื่นที่ลงเล่นน้ำต้องสวมเสื้อชูชีพ และเล่นน้ำได้เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
 3. จับไม้ Handle ด้วยมือเท่านั้น ห้ามเอาไม้ Handle ไว้ที่คอหรือส่วนอื่นๆ ในร่างกายของคุณ  *** ถ้าคุณตกน้ำ อย่าพยายามคว้าเชือกหรือไม้ Handle เป็นอันขาด ***
 4. ทันทีที่คุณตกน้ำ ควรมองไปทางด้านหลัง เพื่อระวังการชนจากผู้เล่นที่มาจากด้านหลัง เชือกหรือไม้ Handle ที่ตามมา *** ว่ายน้ำออกมาข้างนอกก่อนถอดบอร์ดของคุณ *** นำบอร์ดของคุณขึ้นมากับคุณด้วยทุกครั้ง นอกจากมีเหตุสุดวิสัย/ฉุกเฉิน
 5. ดำมุดหัวลงใต้น้ำ หากไม่สามารถหลบผู้เล่น เชือก หรือไม้ Handle ที่ตามมาได้
 6. หากยังไม่ชำนาญในการเล่นอุปกรณ์ (Kicker, Slider) หรือยังไม่สามารถบังคับทิศทางให้หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ได้หรือเข้าใกล้อุปกรณ์เกินไป เพื่อความปลอดภัยควรรีบปล่อยมือจากไม้ Handle ทันที
 7. ระวังผู้ที่ตกน้ำข้างหน้า ควรเล่นห่างออกมาให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ถ้าไม่แน่ใจให้ปล่อยมือจากไม้ Handle เพื่อให้หยุดจมลงน้ำทันที
 8. ผู้เล่นควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรขึ้นอุปกรณ์ ในกรณี ทัศนะวิสัยไม่ชัดเจนที่จะมองเห็นผู้อื่นซึ่งอยู่ในน้ำ หรืออันตรายอย่างอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้
 9. พยายามเล่นผ่านทางด้านในของผู้เล่นที่ตกอยู่ในน้ำเสมอ และระวังอย่าปล่อยไม้ Handle หรือเชือกไปทางผู้เล่นอื่นโดยเฉพาะเมื่ออยู่ด้านนอก
 10. *** ถ้าคุณล้มหรือตกลงน้ำหลังขึ้นอุปกรณ์ ให้ว่ายน้ำออกจากบริเวณหลังอุปกรณ์ก่อนเป็นสิ่งแรก *** หากจำเป็นต้องว่ายผ่านอุปกรณ์ ให้ว่ายผ่านทางด้านหน้าอุปกรณ์ (ทางขึ้น) เท่านั้น เพื่อให้ผู้อื่นที่ตามมาสามารถมองเห็นคุณได้ชัดเจน
 11. ถ้าต้องการที่จะเลิกเล่นให้ปล่อยมือ บริเวณสัญญาลักษณ์ทุ่นทางออกก่อนถึงจุดปล่อยตัว หรือปล่อยเชือกทันทีถ้ามีสัญญาณไฟตัดเชือก
 12. ห้ามหยิบไม้ Handle ด้วยตัวเอง จนกว่าเจ้าหน้าที่จะยื่นให้เท่านั้น
 13. ขณะต่อแถวเข้าคิวอยู่ กรุณาสวมใส่อุปกรณ์ให้พร้อมและรอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่
 14. โปรดให้ความเครพต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เล่น
 15. ในกรณีที่ผู้เล่นไม่ต้องการขึ้นอุปกรณ์ (Kicker, Slider) ให้ผู้เล่นเล่นไปชิดข้างๆอุปกรณ์ เพื่อจะไม่ทำให้เกิดคลื่นรบกวนผู้เล่นที่ตามหลังมา
 16. ควรหลีกเลี่ยงการเล่นที่จะทำให้สายเคเบิ้ลแกว่งรบกวนผู้อื่น (โยกสลิง) เช่น
  • การเล่นซิกแซก
  • การเล่นท่า Air Trick ในทางตรง
  • อย่าพยายามฝืนรั้งไม้ Handle ไว้ ถ้าคุณคิดว่าไม่สามารถเล่นต่อไปได้
 17. ห้ามสาดน้ำ กระโดดหรือเล่นท่าต่างๆ ข้ามผู้ที่ตกน้ำหรือที่กำลังเล่นน้ำอยู่
 18. สำหรับการเล่นในช่วงเวลากลางคืนผู้เล่นต้องสวมใส่เสื้อชูชีพหรือหมวกกันน็อคที่มีสีสว่างเห็นได้ชัดเจน ถ้าไม่มีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 19. ควรใช้วาจาที่สุภาพกับบุคคลรอบข้าง
 20. อุปกรณ์ (Kicker, Slider) มีไว้สำหรับผู้เล่นที่มีความชำนาญหรือมีประสบการณ์เท่านั้น
 21. ไม่อนุญาตให้ใช้บอร์ดที่มีฟินเหล็ก บอร์ดฝึกหัด หรือนีบอร์ด ขึ้นบนอุปกรณ์ (Kicker, Slider) ทุกชนิด ยกเว้นบอร์ดส่วนตัวหรือบอร์ดเช่าจากทางสถานที่
 22. การเล่นมีความเสี่ยง ทางสถานที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของตัวคุณและบอร์ดของคุณ ผู้เล่นจะต้องเซ็นเอกสารยอมรับความเสี่ยง และมีประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนี้
 23. ผู้เล่นจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยา แอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มีผลทำให้ความสามารถในการเล่นลดลง
 24. การออกตัวขึ้นจากน้ำมีความเสี่ยง เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์เท่านั้น *** ในกรณีเครื่องหยุดให้ปล่อยไม้ Handle และว่ายเข้าฝั่งพร้อมบอร์ดของคุณทันที ***
 25. กรณีเด็กเล็ก ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบและดูแลบุตรหลานของท่านตลอดเวลา
 26. ห้ามไม่ให้ปืนขึ้นไปเล่นบนเสาเคเบิ้ลและอุปกรณ์ (Kicker, Slider) ก่อนได้รับอนุญาต
 27. ถ้าคุณต้องการลงน้ำเพื่อที่จะถ่ายรูปหรือวีดีโอ ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่และต้องสวมหมวกกันน็อคและเสื้อชูชีพด้วยทุกครั้ง
 28. กรุณาอย่านำแก้วเข้ามา เพราะว่าผู้เล่นส่วนมากจะเดินด้วยเท้าเปล่า  ห้ามนำเครื่องดื่ม ขนม และอาหารจากภายนอกเข้ามา